نیازگیاهان به دستگاه رطوبت ساز

اکثر گیاهان (به غیر از کاکتوس‌ها و ساکولنت‌ها) در آپارتمانها ومنازل علاوه بر نور و آب به میزان مناسبی رطوبت هم نیاز دارند. همچنین میدانیم که بسیاری از گیاهان که زندگی انگلی دارند مثل خزه، سرخس و ارکیده‌ها، آب لازم را از طریق برگ‌هایشان جذب می‌کنندتا ریشه هایشان بنابرین رطوبت مناسب محیط باعث می‌شود که …

نیازگیاهان به دستگاه رطوبت ساز Read More »